Kart over Steia bustadfelt

Øvre Steia bustadfelt


6973 Sande i Gaular

Tidlegare kalla Storehaugen bustadfelt. Er under planlegging og førebuing til kommunalt vedtak. Har alt nokre byggjeklare tomter. Grunnkjøp frå privat eigar. Meir info kjem. Inntil vidare kan kommunen bistå med meir informasjon: Kontakt oss.
Sjå: Framlegg til detaljreguleringsplan for Øvre Steia (Storehaugen) bustadfelt (PDF)
Sjå kart over bustadfelta i Gaular kommune.