Espeland bustadfelt


Adresse: 6975 Skilbrei

Er under planlegging. Grunnkjøp blir frå privat grunneigar. Meir info kjem. Inntil vidare kan kommunen bistå med meir informasjon: Kontakt oss.
Sjå: Reguleringsplan for Espeland bustadfelt (PDF)
Sjå kart over bustadfelta i Gaular kommune.