Longeneset bustadfelt


Adresse: Hestadgrend

Longeneset er eit stort nes som går ut i Hestadfjorden. Her vert det tilbydd 4-6 bustadtomter alt etter kva storleik kjøpar ønskjer, og 27 hyttetomter.
Tomtene ligg idyllisk til i kanten av det verna Gaularvassdraget, med utsikt over Hestadfjorden og kort veg ned til vatnet. Du har naturen rett utanfor døra. Kort veg til skogs og fjells. Ideelt for deg som ønskjer slike omgjevnader, rom for deg sjølv og tilgang på livet i ei lita grend i Sunnfjord.
Tomtene er ikkje opparbeidde
Førebels har grunneigarane konsentrert seg om å gjere klar den vestlege delen av planområdet.
Sjå: Plankart for Longeneset (PDF).
Sjå kart over bustadfelta i Gaular kommune.


Longeneset. (Foto: nedrekjelstad.no)

Kontaktinfo vedrørande tomter, eller meir informasjon:
(+47) 90 10 38 37 (Ingunn) eller ingunn@nedrekjelstad.no,
eller (+47) 91 73 43 18 (Ole Martin)
Nettstad: nedrekjelstad.no

Ole Martin Lilleby

Ole Martin Lilleby i Hestadgrend ved Sande:

– Vårt råd til dei som går og lurer på om dei skal flytte til Gaular er enkelt. Flytt hit!
Les meir om Ole Martin